За нас

Вашиот комфор наша грижа

Основни информации

Термонет  е компанија за  продажба на водоводни производи,греење и соларни системи. Термонет освен тоа што се занимава со продажба,во исто време обезбедува и услуга , од страна на професионалци кои ја пренесуваат техничката експертиза и know-how со  децениско  искуство. Изборот, кој со текот на времето се покажа како успешен, беше да се дејствува како полноправни  даватели на услуги, за да се постигне конзистентна палета на производи  и способност  за покривање на различните барања за инсталација.

Визија на Компанијата

 Да се биде свесен  за комплексноста и за различни  барања на  пазарот, Термонет е во потрага по средства , начини и технологии кои овозможуваат производи со  висок стандард за квалитет.

Мисија

Искуството и иновациите  постојано растат. 

Термонет да се етаблира како водечка компанија во продажба на производи за широк спектар на интегрирани системи и производи за водоводен сектор, греење и соларни системи. Значајното искуство стекнато во високо специјализирана средина, целосно самите себе си сме  индустриска структура во која тоа се одржува; се обезбедува за постигнување на цели карактеризирани со постојани технолошки и производни иновации и високо ниво на севкупен квалитет, за целосно задоволство на своите корисници